همکاری موسسه محک و بیمارستان گاسلینی

تفاهم نامه همکاری موسسه محک و بیمارستان گاسلینی

تفاهم نامه همکاری موسسه خیریه محک ایران و بیمارستان “گاسلینی” ایتالیا در تهران به امضا رسید. انتقال تجربه در خصوص حمایت از کودکان سرطانی؛ اعزام پزشک و پرستار؛ و تجهیزات پزشکی ویژه کودکان سرطانی از حوزه های همکاری پیش بینی شده در این تفاهم نامه می باشد. بیمارستان “گاسلینی” سال ۱۹۳۸ م. در  شهر “جنوا” ایتالیا تأسیس گردیده؛ و از سال ۱۹۵۶ م. به عنوان بیمارستان عمومی و تحقیقاتی کودکان؛ در قالب مراقبت های بهداشتی؛ تحقیقات؛  آموزش و … فعالیت می نماید. مؤسسه  محک پیش از امضای این تفاهم نامه نیز در ایتالیا شناخته شده بوده؛ و از سوی کمیته “لئوناردو” ایتالیا؛ و موسسه “‌شوالیه” نشان ویژه دریافت نموده است .

Condividere