برگزاری دوره زبان فارسی مرکز فرهنگی میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی

برگزاری دوره آموزش زبان فارسی مرکز فرهنگی امام علی(ع) میلان زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

مرکز فرهنگی امام علی(ع) میلان، زیر نظر رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، دوره زبان و ادبیات فارسی برای نوآموزان برگزار می نماید.
علاقه Continue reading

Continue reading...
آغاز چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

آیین گشایش چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی

از ساعت 10 صبح روز شنبه 14 مهرماه 1397 چهل و سومین دوره آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، با حضور اکبر قولی رایزن فرهنگی، در میان Continue reading

Continue reading...
نمایندگان ایران در جشنواره سینمایی “مذهب امروز” ایتالیا

حضور هفت فیلم کوتاه ایرانی در بیست و یکمین دوره جشنواره سینمایی “مذهب امروز” ایتالیا

فیلم های کوتاه “باران آهسته می بارد” ساخته سعید نجاتی؛ “فروزان” ساخته میرعباس خسروی نژاد؛ “چند گره دورتر” ساخته منصور فروزش؛ “پیدایش” ساخته آبتین مظفری؛ Continue reading

Continue reading...
زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی: اختصاص بخشی  ویژه به موضوع آموزش زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا، دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا؛ با Continue reading

Continue reading...