معرفی ایران در سینما تیتزیانو شهر رم

معرفی ایران در جمع اعضاء انجمن همسران کارکنان وزارت امور خارجه ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، روز جمعه 12 بهمن ماه 1397، مجموعه برنامه معرفی ایران؛ مشتمل بر سخنرانی؛ نمایش نسخه ایتالیایی فیلم “برفراز ایران با باد بهاری”؛ و Continue reading

Continue reading...
گرامیداشت محسن وزیری مقدم در خانه هنرمندان

مراسم گرامیداشت محسن وزیری مقدم در خانه هنرمندان تهران

خانه هنرمندان با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، مراسم گرامیداشت محسن وزیری مقدم؛ هنرمند متوفای مقیم ایتالیا را، در محل خانه هنرمندان تهران برگزار می نماید.
این مراسم با حضور Continue reading

Continue reading...