درباره ما
ریشه های روابط فرهنگ محور دو ملت از سابقه بسیار طولانی و تاریخی بهره مند می باشد .دو تمدن بزرگ با میراثی فرهنگی و هنری عظیمی که همواره به عنوان رکن اساسی در روابط بین دو کشور در زمینه های مختلف در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر ، رایزنی فرهنگی ایران در رم به عنوان یگانه نهاد رسمی در خصوص معرفی فرهنگ و تمدن ایران در کشور ایتالیا و درچارچوب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت می کند .
رایزنی فرهنگی ایران با بیش از نیم قرن سابقه حضور در کشور ایتالیا به نمایندگی نهادهای فرهنگی ایرانی در راستای ارتقای روابط فرهنگی دانشگاهی عمل نموده و با هدف گسترش این روابط ، به منزله پلی بین دو ملت ،انجام وظیفه می نماید

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما

هدف ما

کنون که برگزاری نشستها و نمایشگاه ها و دیگر فعالیتهای اجتماعی در حال ورود به عصر نوینی می باشند فرصتی جدید برای اصحاب هنری فراهم شد که بتوانند به نظریه نو ظهور عصر دیجیتال که هیچگاه به صورت جدی بدان نپرداخته بودند، با تعمق بیشتری بنگرند.
هر روز که می گذرد به آمار افرادی که برای کوچکترین امور خود از فضای دیجیتال مشورت می گیرند هزاران نفر افزوده می شود.
نسل جدید و جوانان قبل از اینکه اقدام به هرگونه خرید، از شبکه اینترنت راهنمایی و مشورت کسب می نمایند و جالب است که حتی نسلهای قدیمی هم رفته رفته شیفته جذابیتهای استفاده از فضای مجازی می شوند.
عدم حضور در فضای مجازی در دنیای امروز باعث می شود که از نظرها پنهان بمانیم.
در مسیر گذشت زمان بالاخص در فاصله زمانی قرون بیستم و بیست و یکم ، دنیای هنر توانسته بیشترین تعامل و همگونی را نسبت به دیگر عرصه ها با دنیای مجازی و فناوری دیجیتال داشته باشد.
چندین رخداد و طرحهای عظیم فرهنگی اجرا شده توسط فناوری دیجیتال می توانند گواه باشند بر این نظریه، که هنر از عصر فناوری دیجیتال نه تنها برای تطابق خود با دوره جدید بلکه برای ارتباط گیری با نسل جوان و استعدادهای نو ظهور، بهره گرفته است .
عدم حضور در فضای مجازی در دنیای امروز باعث می شود که از نظرها پنهان بمانیم.
در مسیر گذشت زمان بالاخص در فاصله زمانی قرون بیستم و بیست و یکم ، دنیای هنر توانسته بیشترین تعامل و همگونی را نسبت به دیگر عرصه ها با دنیای مجازی و فناوری دیجیتال داشته باشد.
چندین رخداد و طرحهای عظیم فرهنگی اجرا شده توسط فناوری دیجیتال می توانند گواه باشند بر این نظریه، که هنر از عصر فناوری دیجیتال نه تنها برای تطابق خود با دوره جدید بلکه برای ارتباط گیری با نسل جوان و استعدادهای نو ظهور، بهره گرفته است .
در دوره ائی که هر روز باردیداز موزه ها و گالریهای هنری بااستقبال کمتری از سوی عموم روبرو می شود بنابراین موزه ها و گالریهای هنری هستند که باید به ورود به خانه های مردم به استقبال از عموم بروند .
هر روز که می گذرد به تعداد موزه ها و گالری هایی که از فضای مجازی برای مقابله با این بحران استفاده می کنند، اضافه می شود و با تلفیق دنیای هنر و دنیای مجازی ، آثار هنری یک هنرمند در جای جای دنیا قابل عرضه و مشاهده می باشند و به لطف دنیای دیجیتال، هنر، محدودیتهای مرزی و دیوارها را برای همیشه پشت سر گذاشت.
از همین رو رایزنی فرهنگی ایران که متولی معرفی فرهنگ و هنر غنی کشور ایران در ایتالیا می باشد در نظر دارد پا به پای تحولات دیجیتال گام برداشته و و با تاسیس گالری دیجیتال به عنوان رسانه ائی برای رساندن صدای هنرمندان ایرانی به گوش مخاطب ایتالیایی گام بردارد