آیین گشایش سال تحصیلی دانشگاه ساپینزا

حضور رایزن فرهنگی ایران در آیین گشایش سال تحصیلی 2021 – 2020 دانشگاه ساپینزا

پیرو دعوت رسمی خانم پروفسور   (Antonella Polimeni) رییس دانشگاه “ساپینزا”  (Sapienza)  شهر رم، روز جمعه 7 اسفند ماه 1399، محمد تقی امینی؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، در آیین گشایش حضوری – مجازی هفتصد و هجدهمین سال تحصیلی(سال تحصیلی 2021 – 2020 م.) دانشگاه “ساپینزا” شهر رم شرکت نمود. خانم پروفسور  (Antonella Polimeni) رییس دانشگاه “ساپینزا”  شهر رم در آیین گشایش هفتصد و هجدهمین سال تحصیلی این دانشگاه، طی سخنانی، با اشاره به نابرابری های اجتماعی در جریان؛ و تأکید بر فایق آمدن بر این نابرابری با فراهم سازی امکان تحرک اجتماعی؛ تاریخچه فعالیت ها؛ و افق چشم اندازِ دانشگاه متبوع خود در تأمین این هدف را تشریح نمود.  (Antonio Lodise) نماینده دانشجویان؛ و “لئوناردو کازینی” (Leonardo Casini) نماینده کارمندان دانشگاه “ساپینزا”، سخنرانان بعدی این مراسم بودند؛ و در خاتمه  (Elena Cattaneo) شخصیت علمی ای که سناتور مادام العمر مجلس سنای ایتالیا می باشد نیز، در خصوص ضرورت پیشبرد متوازن مهارت های علمی و تجارب زندگی دانشجویان سخن گفت. این مراسم به شکل حضوری – مجازی برگزار گردید؛ و علاوه بر مدعوین مجازی؛ مدعوین محدود با رعایت کلیه دستورالعمل های ناظر بر فاصله گذاری اجتماعی، در سالن اجتماعات ریاست دانشگاه نیز حضور یافته بودند. دانشگاه تحقیقات رم (Università degli Studi di Roma) که با نام های (Roma1)؛ و (La Sapienza) نیز شناخته می شود؛ در تاریخ 20 آپریل 1303 م. به دستور پاپ “بونیفاس هشتم”، به عنوان یک دانشگاه تحقیقات کلیسایی تأسیس گردید. این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه رم، و بزرگ ترین دانشگاه اروپا است؛ و بسیاری از سیاست مدارن برجسته ایتالیایی و غیر ایتالیایی و برندگان جایزه “نوبل” از این دانشگاه دولتی با شعار “آینده پیشاپیش از این جا گذر نموده است”؛ فارغ التحصیل گردیده اند.

Condividere