اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

موافقت شورای نگهبان با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی

در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت  ماه 1398 مجلس ایران، رأ‌ی‌گیری بررسی لایحه “اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” برگزار شد؛ و کلیات این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق؛ ۲۰ رأی مخالف؛ و ۳ رأی ممتنع، از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. سپس شورای نگهبان با دو ایراد جزیی، با اصل اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کرد.

بر اساس این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده؛ یا می‌شوند؛ قبل از ۱۸ سال تمام به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند؛ و فرزندان مذکور در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تقاضای تابعیت ایران کنند؛ که در صورت “فقدان مشکل امنیتی” (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. در واقع به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر، و پس از آن به درخواست خود می توانند، تقاضای تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند.

Condividere