تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب بامداد اسلام

 رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، کتاب “بامداد اسلام”؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را، در قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی به دیگر زبان ها(تاپ)، به زبان ایتالیایی ترجمه؛ و منتشر نمود. این کتاب توسط سمیه عویشاوی(صدیقی) از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه؛ و با عنوان ایتالیایی (L’alba dell’Islam)؛ در قالب 160 صفحه؛ و شمارگان 1000 نسخه؛ توسط انتشارات “ایل چرکیو” (Il Cerchio)؛ ماه می سال 2020 م.(اردیبهشت ماه 1399) به چاپ رسیده؛ و با قیمت 28 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است. این کتاب نظر به محدودیت های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در کشور ایتالیا، نخست از تاریخ 11 می 2020 م.(22 اردیبهشت ماه 1399) تنها در شبکه های فروش برخط؛ و سپس از  اواخر خردادماه 1399، در کتاب فروشی های سراسر ایتالیا به متقاضیان عرضه می گردد.

Condividere