انتشار ویژه نامه سینمای ایتالیا

اختصاص آخرین شماره مجله “سینما و ادبیات” به معرفی سینمای ایتالیا

هفتادویکمین شماره مجله “سینما و ادبیات” به سینمای ایتالیا و کارگردان آن “فدریکو فلینی” اختصاص دارد. “فلینی” از کارگردان‌هایی است که با فیلم‌های تأثیرگذاری چون “هشت‌ونیم”، “آمار کورد”، “جاده” و … منبع الهام بسیاری از کارگردان‌های پس از خود بوده است. در همین شماره “اسکورسیزی” از تأثیراتی که از او پذیرفته می‌گوید. “تأثیرپذیری در سینمای ایران” موضوع بخش سینمای ایران در این مجله است؛ که با صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی همایون خسروی دهکردی و سردبیری نیلوفر نیاورانی  در ۲۳۳ صفحه منتشر شده است.

 

Condividere