شب شعر در دانشگاه ساپینزا شهر رم

شب شعر دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ساپینزا شهر رم

انجمن دانش(انجمن دانش جویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ساپینزا شهر رم)؛ با همکاری انجمن الفبا(انجمن فرهنگی ایتالیایی – ایرانی)، از ساعت 18 تا 21.30 روز پنجشنبه 27 تیرماه 1398(18 جولای 2019 م.) شب شعری را در Pratone La Sapienza Aula T2 برگزار می نمایند.

در این شب شعر، از منتخب اشعار فروغ فرخزاد که با عنوان “تنها صداست که می ماند”؛ توسط خانم پروفسور فایزه مردانی؛ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا به ایتالیایی ترجمه گردیده؛ رونمایی خواهد شد؛ و قطعاتی از این اشعار، همراه موسیقی علی قاسمیه(ویولون)؛ و شهریار محمدی(تار) برای حضار خوانده می شود؛ و پایان بخش این برنامه، پذیرایی ایرانی خواهد بود.

Condividere