جشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

نمایندگان سینمای ایران درجشنواره بین المللی فیلم ایسکیا

در جریان برگزاری هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم “ایکسیا”؛ که 14 – 7 تیرماه 99 در کشور ایتالیا برگزار می گردد؛ فیلم های “خواب بی‌رویا” به کارگردانی فواد اسدی؛ “دیگری” به کارگردانی سامان حسین پور و زندکریمی؛  و “آخر هفته” از آریو متوقع در بخش رقابتی فیلم های کوتاه؛ “پیرمرد و خواننده” اثر امیراصانلو؛ و”فقدان” اثر فاطمه ذورالفقاری در بخش رقابتی مستند؛ “آواز گنجشک” اثر فرزانه امیدوارنیا در بخش رقابتی آثار پویانمایی؛   و “بی وزنی” ساخته مهدی فرد قادری در بخش رقابتی فیلم های بلند داستانی به نمایش گذاشته خواهند شد.

Condividere