نمایندگان ایران در جشنواره فیلم‌ها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

حضور فیلم خداحافظ المپیک و برنامه آقای ورزش در جشنواره فیلم‌ها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

فیلم “خداحافظ المپیک”  به کارگردانی مجتبی پوربخش، در جشنواره فیلم ها و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا به نمایش گذاشته شد. برنامه “آقای ورزش” که در شبکه ورزش ایران نمایش داده می شد؛ دیگر نماینده ایران در این جشنواره است.  مجتبی پوربخش کارگردان و تهیه کننده این برنامه نیز بوده است. 

Condividere