تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب کارنامه اسلام

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، برگردان ایتالیایی کتاب “کارنامه اسلام”؛ اثر عبدالحسین زرین کوب را، در قالب طرح حمایت از ترجمه آثار فارسی به سایر زبان ها(تاپ) به چاپ رساند. این کتاب توسط خانم (Giorgia Durigon) به زبان ایتالیایی ترجمه؛ و با عنوان ایتالیایی (Le gesta dell’Islam)؛ در قالب 169 صفحه؛ و شمارگان 1000 نسخه؛ توسط انتشارات “ایل چرکیو” (Il Cerchio)؛ ماه فوریه سال 2021 م.(بهمن ماه 1399) به چاپ رسید؛ و با قیمت 32 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردید.

مؤلف این کتاب؛ عبدالحسین زرین‌کوب (1999-1923م.)؛  ادیب؛ تاریخ نگار؛ منتقد ادبی؛ و مترجم برجسته ایرانی؛ چهار دهه در دانشگاه تهران، دروس ادبیات فارسی و تاریخ اسلام و ایران تدریس؛ و کتب و مقالات پرشماری در حوزه های نقد ادبی؛ تاریخ ایران و اسلام و… تألیف و ترجمه نموده است. آثار او در خصوص تاریخ‌نگاری ایران و اسلام از منابع ارزشمند زبان فارسی در این حوزه است؛ که به واسطه بیان ادبی و حماسی در تاریخ نگاری، نظر مخاطب غیر دانشگاهی را نیز به خود جلب می نماید.

مؤلف در این کتاب، از رهگذر ترسیم جایگاه دانش در فرهنگ و تمدن اسلامی؛ و ارایه تاریخچه ای اجمالی از روان شناسی و جامعه شناسی؛ نهاد ها؛ جنبش ها؛ و شاخه های پیشرو دانش در این فرهنگ و تمدن؛ کارنامه ای مختصر از فرهنگ و تمدن اسلامی؛ و نقش تاریخی آن در فرهنگ و تمدن بشری فراهم نموده است.

انتشارات “ایل چرکیو” (Il Cerchio) ناشر این کتاب؛ یک بنگاه نشر معتبر ایتالیایی در حوزه انتشار کتب فلسفی و دینی است؛ که پیش از این، در انتشار کتب “ولایت فقیه”؛ “امام خمینی(ره) عارف ناشناخته قرن بیستم”؛ “حکمت نامه عیسی بن مریم(ع)”؛ “لباس عید گنجشک”؛ “انسان و سرنوشت”؛ و در نهایت “بامداد اسلام” از همین مؤلف؛  با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا همکاری داشته است.

Condividere