برگزاری وبینار باستان شناسی

معرفی کاوش های باستان شناسی دانشگاه سالنتو در محوطه شهر سوخته

روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 وبیناری با موضوع ارایه گزارش کاوش ها و تحقیقات گروه باستان شناسی دانشگاه “سالنتو” (Salento) ایتالیا در محوطه شهر سوخته؛ و رونمایی از دومین مجلد “مجموعه مقالات شهر سوخته” توسط این دانشگاه؛ با مشارکت پژوهشکده باستان شناسی ایران؛ و… برگزار گردید. این وبینار با سخنان کوتاه “فابیو پولیچه” (Fabio Pollice) مدیر دانشگاه “سالنتو”؛ حمید بیات و محمد تقی امینی سفیر و رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ “جوزپه پرونه” (Giuseppe Perrone) سفیر ایتالیا در تهران؛ “جانلوکا تالیامونته” (Gianluca Tagliamonte)  مدیر مدرسه تخصصی میراث باستان شناسی (D. Adamesteanu) دانشگاه “سالنتو”؛ و “رافائله کاشیانو” (Raffaele Casciano) مدیر گروه میراث فرهنگی دانشگاه “سالنتو” آغاز شد؛ که در جریان آن سخنرانان ضمن اشاره به جایگاه همکاری های باستان شناسی در مناسبات فرهنگ محور ایران و ایتالیا؛ ریشه های تاریخی مشترک دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا؛ معرفی طرح کاوش ها و تحقیقات مشترک گروه باستان شناسی دانشگاه “سالنتو” با همتایان ایرانی در محوطه “شهر سوخته” و انتشار دومین مجلد گزارش های آن؛ از همکاران ایرانی و ایتالیایی این طرح تقدیر؛ و نسبت به استمرار این همکاری ها ابراز امیدواری نمودند. در ادامه، در دومین بخش این وبینار، پروفسور “انریکو آسکالونه” (Enricho Ascalone)  مدیر طرح بین المللی باستان شناسی در “شهر سوخته” طی سخنانی، از دومین مجلد “مجموعه مقالات شهر سوخته” که به کوشش ایشان و دکتر سید منصور سید سجادی مدیر طرح باستان شناسی “شهر سوخته” و “دهانه غلامان” تهیه گردیده؛ همراه ارایه گزارشی اجمالی از همکاری های هیأت باستان شناسی دانشگاه “سالنتو” و همتایان ایرانی در کاوش ها و تحقیقات محوطه “شهر سوخته” رونمایی نمود. دکتر نوکنده رییس موزه ملی ایران؛ دکتر شیرازی مدیر پژوهشکده باستان شناسی ایران؛ پروفسور ” بیشونه” (Biscione)  عضو شورای ملی تحقیقات؛ پروفسور “مادِلّا” (Madella)  از گروه علوم انسانی دانشگاه (Pompeo Fabra)؛ پروفسور “مارکِتّی” (Marchetti) استاد هنر و باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه بولولنیا؛ پروفسور “موراندی بوناکوسّی” (Morandi Bonacossi) استاد هنر و باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه (Udine)؛  و پروفسور “پِیرونال” (Peyronal) استاد هنر و باستان شناسی خاور نزدیک دانشگاه دولتی میلان، سخنرانان بخش دوم؛ و دکتر مرادی از پژوهشکده باستان شناسی ایران؛ دکتر مولوی از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران؛ “چیرائودو” (Ceraudo)  مدیر آزمایشگاه زمین شناسی باستانی دانشگاه “سالنتو”؛ “فابری” (Fabbri) مدیر آزمایشگاه انسان شناسی فیزیکی؛ “فیورِنتینو” (Fiorentino) مدیر آزمایشگاه باستان شناسی و دیرینه شناسی؛ و “مینیتی” (Minniti) مدیر آزمایشگاه زیست – باستان شناسی هم، سخنرانان بخش چهارم این وبینار بودند؛ که هر یک در حوزه تخصصی خود، گوشه ای از ابعاد مختلف کاوش ها و تحقیقات مشترک هیأت باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی در محوطه “شهر سوخته” را تشریح نمودند. طرح چند محوری همکاری باستان شناسی ایران و ایتالیا در محوطه‌ی “شهر سوخته” در استان سیستان و بلوچستان، بر مبنای تفاهم نامه سه جانبه میان دانشکده باستان شناسی دانشگاه “سالنتو” با پژوهشکده میراث فرهنگی؛ و موزه ایران باستان در جریان است؛ و تحقیقات باستان شناسی در خصوص “شهر سوخته” با تمرکز بر تبارشناسی گونه های گیاهی را در دستور کار دارد

Condividere