برگزاری وبینار

نکوداشت خانم پروفسور آنا ونزان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، روز شنبه 4 بهمن ماه 1399، وبینار نکوداشت خانم پروفسور “آنا وَنزان”(Anna Vanzan) اسلام شناس؛ ایران شناس؛ و مترجم فقید ایتالیایی را، که پس از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان، پنجشنبه  4 دی ماه 1399 دارفانی را وداع گفت؛ با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ پروفسور “سیمونه کریستوفورِتی” (Simone Cristoforetti) نماینده مؤسسه بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق(ISMEO)؛ “تیتزیانو بوچّیکو” (Tiziana Buccico) فعال اجتماعی؛ “آنتونیا شرکا” مدرس زبان ایتالیایی دانشگاه تهران و مترجم؛ ابولحسن حاتمی مترجم؛ “آنتونِلّو ساکِتی” (Antonello Sacchetti) نویسنده و روزنامه نگار؛ “فرانچسکو بریوسکی” (Francesco Brioschi) ناشر؛ و “ماریا ویتوریا پالادین” (Maria Vittoria Paladin) دختر خانم پروفسور “آنا وَنزان” برگزار نمود. در این وبینار، علاوه بر پخش نوا نمایی که با هدف نکوداشت این استاد فقید، در رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا تهیه شده بود؛ دقایقی از مصاحبه ابولحسن حاتمی با خانم پروفسور “وَنزان”، که در جریان نخستین بخش طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان؛ اسلام شناسان؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا، به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا به انجام رسیده نیز، برای مخاطبین پخش گردید. رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، در سخنان جمع بندی پایانی این وبینار، رایزنی فرهنگی را قدردان مساعی ایران شناسان ایتالیایی؛ و وبینار نکوداشت در جریان را، نمادی از این قدردانی معرفی نمود.

Condividere