تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب تربیت های پدر نوشته محمد طلوعی

کتاب “تربیت های پدر”؛ نوشته محمد طلولی؛ به زبان ایتالیایی ترجمه؛ و توسط انتشارات Ponte 33 در قالب 96 صفحه با قیمت 11 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است. این کتاب شامل شش داستان با عناوین “نجات پسردایی کولی”؛ “تابستان 63″؛  “Made in Denmark”؛ “دختردایی فرنگیس”؛  “مسواک بی‌موقع”؛ و “انگشتر الماس” است؛  که همه‌ شخصیت‌هایی واحد دارند؛ و در خصوص رابطه‌ یک پدر و پسر هستند.

Condividere