تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی کتاب نمایش در ایران اثر بهرام بیضایی

 برگردان ایتالیایی دکتر مانی نعیمی از کتاب “نمایش در ایران” اثر بهرام بیضایی؛ با مقدمه ای از پروفسور Carlo Saccone استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلونیا؛ با عنوان ایتالیایی Storia del teatro in Iran  انتشار یافت. این کتاب در برگیرنده مجموعه مقالات بهرام بیضایی در خصوص تاریخ نمایش در ایران تا نیمه قرن بیستم میلادی است؛ که سال‌های ۴۱ و ۴۲ ه.ش در مجلاتی نظیر مجله موسیقی انتشار یافت؛ و   سال ۱۳۴۴ توسط چاپ کاویان؛ و سپس چاپ”روشنگران و مطالعات زنان”  انتشار یافت.

Condividere