فراخوان جشنواره تأتر دانشجویی

بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی تأتر دانشجویی

بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی تأتر دانشجویی 14 – 5 اردیبهشت ماه 1398 در شهر تهران برگزار خواهد شد. بخش بین الملل این جشنواره به صورت غیر رقابتی برگزار می گردد؛ و در بخش جانبی “تأتر دورنما” در این جشنواره؛ تلاش گردیده که برای تعامل و همکاری های بین المللی شرکت کنندگان زمینه سازی گردد. برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی؛ و تورهای تهران گردی از دیگر بخش های این جشنواره است.
برای اطلاعات بیشتر به تارنمای این جشنواره به نشانی اینترنتی www.iiutf.ir مراجعه فرمایید.

Condividere