جایزه جشنواره طراحی ایتالیا به یک هنرمند ایرانی اختصاص یافت

جایزه جشنواره طراحی ایتالیا به محمد علی ودود  تعلق یافت

محمدعلی ودود؛ که با یک اثر معرق چوب، در جشنواره بین المللی طراحی ایتالیا شرکت نموده بود؛ نشان “آیرون” این جشنواره را از آن خود ساخت. از میان 124 هزار اثر ارایه شده به دبیرخانه این جشنواره، 1497 اثر به شاخه صنایع دستی تعلق داشت؛ که ودود، جایزه “آیرون” در این بخش را از آن خود ساخت.

Artigianato

 

Condividere