بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

درگذشت بیانکا ماریا اسکارچا آمورتی

خانم پروفسور “بیانکا ماریا اِسکارچا آمورِتّی” (Biancamaria Scarcia Amoretti)؛ شیعه شناس شهیر ایتالیایی، شامگاه 19 سپتامبر 2020 م. (29 شهریورماه 1399) دارفانی را وداع گفت. وی سال 1938 م. در شهر “آئوستا” ایتالیا متولد گردید. او شاگرد “آلساندرو بائوزانی” (Alessandro Bausani)؛ اسلام شناس فقید ایتالیایی؛ و استاد بازنشسته اسلام شناسی دانشگاه “ساپینزا” (Sapienza) شهر رم؛ و عضو هیأت تحریریه نشریه “جغرافیای سیاسی” (Geopolitica) بود. حوزه تخصصی این شرق شناس ایتالیایی، اسلام شناسی در شاخه اسلام سیاسی، و به طور اخص، شیعه شناسی بود.  علاوه بر کتب و مقالات تألیفی پر شمار، می توان به ده ها اثر حاوی مجموعه مقالات که زیر نظر وی به طبع رسیده؛ یا ده ها تحقیق و پایان نامه دانشگاهی که با راهنمایی ایشان در حوزه اسلام شناسی انجام یافته نیز اشاره نمود. آخرین طرح وی تدوین دانشنامه تشیع در زبان ایتالیایی بود؛ که تکمیل نگردید.  “تساهل و جنگ مقدس در اسلام”(1974 م.)؛ “جهان اسلام”(1981 م.)؛ “فلسطین: تاریخ یک سرزمین”(1987 م.)؛ “شیعیان در جهان”(1994 م.)؛ “جهان اسلام. پانرده قرن تاریخ”(2001 م.)؛ “قرون وسطایی دیگر. روزنامه در اسلام”(2001 م.)؛ “قرآن. خوانشی دیگر”(2009 م.)؛ “دین و سیاست”(2011 م.)؛ “زنان قهرمان سرزمین اسلامی”(2015 م.) از جمله مهم ترین کتب تألیفی؛ یا مجموعه مقالات گردآوری شده زیر نظر این شیعه شناس فقید است. رایزنی فرهنگی درگذشت خانم پروفسور “سکارچا” را  به بازماندگان ایشان؛ و جامعه دانشگاهی ایتالیا تسلیت گفته؛  و در تاریخ 29 سپتامبر 2020 م.(8 مهرماه 1399) وبینار معرفی زندگی و آثار این شیعه شناس فقید را برگزار می نماید.

 

Condividere