نماینده ایران منتخب جشنواره مستند طبیعت و حیات وحش ایتالیا

در قلمرو دم عنکبوتی مستند برگزیده جشنواره گران پارادیزو ایتالیا

فیلم مستند “در قلمرو دم عنکبوتی” ساخته فتح ا… امیری، جایزه سازمان بین المللی غیر دولتی حیات وحش جهان  (world Wildlife Fund) در بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم های مستند طبیعت و حیات وحش “گران پارادیزو” (Gran Paradiso) ایتالیا را از آن خود ساخت.

امیری سال گذشته؛ به همراه نیماعسگری، با فیلم مستند “محیط بان و پلنگ”، جایزه نخست این جشنواره را از آن خود ساخته؛ و دو سال پیش نیز، مهدی نورمحمدی، با مستند “درپناه بلوط”، جایزه نخست جشنواره “گران پارادیزو” را دریافت نموده بود

مستند “در قلمرو دم عنکبوتی” پیش از این؛ پاندای طلایی (مشهور به اسکار حیات وحش) جشنواره  “وایلد اسکرین” (Wildscreen)  انگلستان را نیز کسب نموده است.

بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های مستند طبیعت و حیات وحش “گران پارادیزو”، 27-22 جولای 2019 م. (31 تیر تا 5 مرداد ماه 1398) در “واله دائوستا” (Valle D’Aosta) ایتالیا برگزار گردید.

Condividere