دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان

نخستین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران درایتالیا ویژه کودکان و نوجوانان

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا قصد دارد؛ یک دوره آموزش زبان فارسی، ویژه کودکان و نوجوانان، در قالب آموزش از راه دور، در فضای مجازی برگزار نماید. این دوره که برای کودکان و نوجوانان 10 تا 16 سال برنامه ریزی گردیده؛ به ویژه فرصتی برای آشنایی فرزندان ایرانیان مقیم، با زبان فارسی، و ارتباط بهتر با والدین و فرهنگ خاستگاه شان فراهم خواهد ساخت.
این دوره در صورت رسیدن شمار متقاضیان به حد نصاب برگزار؛ و نحوه ثبت نام و اطلاعات تکمیلی ان، متعاقبا به متقاضیان، اطلاع رسانی خواهد شد.
علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند؛ از طریق لینک ذیل نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام اقدام نمایند. 

Il Primo Corso di lingua Persiana online per Ragazzi

 

 

Condividere