گفت و گوهایی در خصوص  فرهنگ ایرانی

رونمایی کتاب:  سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، با مشارکت  سرویس بینافرهنگی کتابخانه های شهر رم، و انجمن بین المللی مطالعات   مدیترانه و  شرق، در جریان  مجموعه برنامه هایی که با عنوان  “گفت و گوهایی در خصوص  فرهنگ ایرانی و کردی” به  ابتکار سرویس بینافرهنگی کتابخانه های شهر رم در حال برگزاری است؛ از نخستین مجلد کتاب “سیمرع. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی”، رونمایی نمود.

این کتاب که ده مصاحبه نخست “طرح  تاریخ شفاهی ایران شناسان ایتالیایی” رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا با پروفسور “سیمونه کریستوفورتی”؛ “استفانو پلو”؛ “ریکاردو زیپولی”؛ “دانییِلا منگینی”؛ “آنا ونزان”؛ “پیئرفرانکو کالیاری”؛ “کارلو جووانی چرتی”؛ “آدریانو والریو روسی”؛ “کارلو ساکونه”؛ و “فلیچتا فرارو” را در برمی گیرد؛ به کوشش دکتر ابولحسن حاتمی؛ با پیش گفتار اکبر قولی رایزن فرهنگی سابق ایران در ایتالیا؛ پروفسور “آدریانو روسی” مدیر انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق؛ و دکتر ابولحسن حاتمی مجری این طرح، در قالب  275  صفحه در سال 2020 م. در شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده؛ و با قیمت 35 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردیده است.

رونمایی از این کتاب در مجموعه برنامه های “گفت و گوهایی در خصوص فرهنگ ایرانی و کردی” در قالب  5 مصاحبه مجزا انجام یافت؛ که در نخستین مصاحبه آن، محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا، در بخشی از سخنان خود بیان داشت: “یکی از طرح های اخیر رایزنی فرهنگی، طرح تاریخ شفاهی ایران شناسان؛ اسلام شناسان؛ و اساتید زبان و ادبیات فارسی در ایتالیا بوده است؛ که برمبنای تحقیقات رایزنی فرهنگی، مصاحبه های آن در زمان مدیریت رایزن فرهنگی قبلی، جناب آقای قولی، توسط آقای دکتر ابولحسن حاتمی انجام؛ و پیاده گردیده؛ و مجلد نخست آن، مشتمل بر 10 مصاحبه؛ با عنوان (سیمرغ: سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی) به کوشش آقای دکتر ابولحسن حاتمی در سال 2020 م. با مشارکت انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق، به زبان ایتالیایی به چاپ رسیده است”.

 دومین مصاحبه از این مجموعه، با پروفسور “آدریانو رُسی” (Adriano Rossi) مدیر انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق انجام یافت؛ که در بخشی از سخنان خود، به عناوین همکاری های این انجمن با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا اشاره نمود؛ که مشارکت در انتشار مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی” از واپسین نمونه های آن بوده است.  در سومین مصاحبه از این مجموعه، دکتر “هِلگا دی جوزپه” (Helga Di Giuseppe)  از بنگاه انتشارات “علوم و ادبیات” (Scienze e Lettere) وابسته به انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق، در بخشی از سخنان خود، به معرفی ساختار؛ اهداف؛ و رئوس عناوین مجموعه کتبی پرداخت؛ که مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی” نیز به آن تعلق دارد؛  و با مشارکت نمایندگی های فرهنگی دیگر کشورها در ایتالیا منتشر می گردد. چهارمین مصاحبه این مجموعه، به ارایه گزارشی اجمالی توسط دکتر “پریشیلا ویتولو” (Priscilla Vitolo) از انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق، در خصوص همکاری های این مؤسسه با رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ از جمله مشارکت در نشر مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی” اختصاص داشت؛ و واپسین مصاحبه از این مجموعه، در قالب گفت و شنودی میان “آنتونِلّو ساکِتی” (Antonello Sachetti)  مدیر پایگاه اطلاع رسانی ایتالیایی زبان اخبار فرهنگی _ هنری ایران(Diruz) و دکتر ابولحسن حاتمی؛ مجری طرح تاریخ شفاهی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ که مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی” به کوشش وی انتشار یافته نیز، به ارایه گزارشی از روند برون سپاری این طرح توسط رایزنی فرهنگی ایران به مجری؛ معرفی مصاحبه شوندگان؛ نکات فنی در انجام مصاحبه ها و پیاده سازی متن؛ نحوه مشارکت انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق در انتشار خروجی مکتوب؛ و پشبرد کار در انجام مصاحبه ها و انتشار مجلدات آتی آن اختصاص داشت؛ و در بخش پایانی واپسین مصاحبه، بخش هایی از مجلد نخست کتاب “سیمرغ. سی مصاحبه با ایران شناسان ایتالیایی” توسط”گائودیا شاکا” (Gaudia Sciacca) فعال فرهنگی، قرائت گردید

Condividere