نمایندگان ایران در جشنواره فیلم ایسکیا

دو نماینده سینمای ایران در جشنواره بین المللی ایسکیا

هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم “ایسکیا” ایتالیا،  16 – 8 تیرماه 1398  برگزار می گردد. هیأت داوران این جشنواره از میان 700 فیلم متقاضی، 40 نامزد نهایی  سه بخش رقابتی فیلم های بلند و کوتاه داستانی؛ و مستند را برگزید؛ و فیلم های  “تکلیف” ساخته علی فراهانی؛  و “ذبح” ساخته سامان حسینی پور به نمایندگی از سینمای ایران، در بخش رقابتی فیلم های کوتاه این جشنواره حضور خواهند داشت.

Condividere