فراخوان جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

فراخوان اولین دوره بین المللی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، هم زمان با برگزاری چهارمین دوره ملی جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان، نخستین دوره بین المللی این جشنواره را برگزار می نماید. علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام، می توانند به تارنمای رسمی این جشنواره به نشانی https://nbfcs.ut.ac.ir/  مراجعه نمایند.

Condividere