مصاحبه با منوچهر دقتی

مصاحبه روزنامه رسمی واتیکان با منوچهر دقتی عکاس ایرانی

روزنامه رسمی واتیکان با انتشار یکی از آثار منوچهر دقتی عکاس ایرانی، مصاحبه ای که با وی انجام داده را نیز، منتشر نموده است. منوچهر دقتی که ساکن کشور فرانسه است؛  تا کنون برنده 2 جایزه بین المللی عکاسیWord Press Photo   و جایزه اسکار عکاسی خبری گردیده است. مشروح این مصاحبه در  این نشانی  قابل دسترسی است.

Condividere