برگزاری نشست ادبی حافظ و گوته در شهر رم

برگزاری نشست ادبی حافظ و گوته: سفر میان شرق و غرب در شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، از ساعت 16 روز جمعه 12 آپریل 2019 م.(23 فروردین ماه 1398)، نشست ادبی “حافظ و گوته: سفر میان شرق و غرب” در محل موزه Venanzo Crocetti به نشانی Via Cassia, 492 در شهر رم برگزار خواهد شد.

در این نشست که سخنرانان آن، اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ و پروفسور Stefano pello استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ونیز خواهند بود؛ علاوه بر معرفی شعر و اندیشه حافظ، در خصوص تصویر وی در “دیوان غربی شرقی” Goethe ادیب شهیر آلمانی قرن 18 و 19 م. آلمان سخن گفته خواهد شد.

در کنار این نشست، نمایشگاه آثار Gerhard Schwarz نقاش معاصر آلمانی با عنوان “آرمانشهر یک سفر با گوته” نیز در محل موزه Crocetti دایر است.

از علاقه مندان به شرکت در این نشست درخواست می شود، حضور خود را از طریق پست الکترونیک رایزنی فرهنگی به نشانی ذیل اعلام نمایند:

 istitutoculturaleiran@gmail.com

Condividere