فروش یک پویانمایی ایرانی به ایتالیا

فروش یکی از محصولات مرکز پویانمایی صبا به ایتالیا

پویانمایی “خالخالی” ساخته امینه فروغی؛ از محصولات مرکز پویا نمایی صبا، جهت پخش در کشور ایتالیا، به پخش کننده ای در این کشور فروخته شد.  کشورهای چین، روسیه، انگلستان، ویتنام، حوزه آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی از دیگر بازارهای فروش محصولات پویانمایی ایران هستند.

Condividere