نوروز 1398 در دانشگاه ساپینزا

جشنواره نوروز 1398 در دانشگاه ساپینزا شهر رم

دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ساپینزا شهر رم، از ساعت 13 روز پنجشنبه یکم فروردین ماه 1398، جشنواره نوروزی شامل اجرای موسیقی سنتی؛ نمایشگاه تجسمی؛ پذیرایی ایرانی و… را در محل عمارت مارکو پولو این دانشگاه در شهر رم برگزار می نمایند.