دریچه ای به سوی سینمای ایتالیا

برگزاری هفته فیلم ایتالیا در تهران؛ شیراز؛ و کیش

موسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان با مشارکت سفارت ایتالیا در تهران، از تاریخ یکم تا هفتم اسفند ماه 1398،  هفته فیلم ایتالیا، با عنوان “دریچه‌ای به سوی سینمای ایتالیا” را هم زمان در خانه هنرمندان تهران؛ پردیس گلستان شیراز؛ و سینما لبخند کیش برگزار می نماید؛ و هفت فیلم ایتالیایی را به نمایش می گذارد.

فیلم‌های “لازاروی خـوشـحـال” به کارگردانی” آلـیـس رورواچر”( محصول ۲۰۱۸ م.)؛ “جایـی که سایه‌ها فرو می‌افتند” به کارگردانی” والـنـتـیـنـا پـدیـچـیـنـی” (محصول ۲۰۱۷ م.)؛ “تعادل” به کارگردانی “ویـنـچـنـزو مـاررا”( محصول ۲۰۱۷ م.)؛ “شـجـاع: یک قـهـرمـان تـنـهـ” به کارگردانی “جـیـانـی آمـلـیـو”(محصول۲۰۱۳ م.)؛  “مارتـیـن ایـدن” به کارگردانی”پـیـتـرو مـارچـلـو”( محصول ۲۰۱۹ م.)؛ “مادرم” به کارگردانی” نـانـی مـورتـی”(محصول ۲۰۱۵ م.)؛ و مستند “جاده نفت” به کارگردانی “بـرنـاردو بـرتـولـوچـی”  آثاری هستند که در هفته فیلم ایتالیا در ایران نمایش داده می‌شوند

“وینچنـزو مـاررا”؛ فیلمنامه‌نویس؛ کارگردان؛ و تهیه‌کننده ایتالیایی؛ و “ســرجیو توفتی”؛ عضو کمیته علمــی بایگانـی تبلیغـات رادیویـی ملـی تلویزیون و  مدیر سابق موزه ملی سینما مهمانان ویژه این رویداد فرهنگی هستند.

در این برنامه ضمن نمایش فیلم “تعادل”، کارگاه فـیـلـم‌سـازی “تـولـیـد مـشـتـرک فـیـلـم و سـیـنـمـای هـنـری مـعـاصـر ایران و ایتالیا” نیز برگزار می‌شود.

Condividere