همکاری وزارت کشور ایران و یونیسف

امضای دومین سند همکاری وزارت کشور ایران با صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)

دومین سند همکاری وزارت کشور ایران با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با حضور نماینده یونیسف در ایران؛ و رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور امضا شد.

همکاری در زمینه اشتراک‌گذاری تجربیات بین المللی با متخصصین در سطح ملی برای اجرای رویکرد شهر دوستدار کودک توسط شهرداری ها،  پشتیبانی از برگزاری دو سمینار ملی شهر دوستدار کودک برای شهرداران، توسعه الگوی شهر دوستدار کودک حداقل در یک شهر ایران، آموزش برای ایجاد و نظارت بر بوستان های دوستدار کودک و فضاهای مناسب مادران و اطفال و همچنین بازدیدهای مطالعاتی بین المللی و حضور هیأت ایرانی در نشست جهانی شهر دوستدار کودک اشاره کرد.

در این سند همچنین پیش بینی شده است که نقشه راه و الگویی برای افزایش آگاهی درباره ایمنی مطلوب تر سفرهای جاده ای برای کودکان در دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد به عنوان استان های پایلوت این طرح ایجاد شود. همچنین سمینارها و میزگردهایی برای ترویج رویه ها و فرهنگ حمل و نقل ایمن کودکان برگزار شود.

در این سند در راستای پاسخگویی به نیاز کودکان در استان های کم برخوردار نیز برگزاری دو کارگاه آموزشی برای مدیران استانی با تمرکز بر ارزیابی نیازهای کودکان و برنامه ریزی کودک محور در برنامه ریزی های کلان پیش بینی شده است.
همچنین  در جهت پیشگیری و آمادگی در مدیریت و کاهش خطرپذیری سوانح،  اجرای طرح ها و برنامه های مورد نیاز و آموزش افراد ذیربط درقالب پايلوت استاني، انتشارات و ترجمه متون آموزشی به ویژه متون مرتبط با کودکان در  شرایط اضطراری و کسب دانش و تجربیات سایر کشورها با هدف  آموختن تدابیر آمادگی و نیز اقدامات آن ها در شرایط اضطراری برای حمایت از کودکان آسیب دیده مورد توجه قرار خواهد گرفت(وزارت کشور ایران).

Condividere