هنرشهری فرصتی برای اتحاد

نقاشی  دو هنرمند ایرانی و ایتالیایی بر دیوار اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران

از تاریخ چهارم مهرماه 1398؛ در قالب طرحی با عنوان “هنر شهری: فرصتی برای اتحاد”؛ دو نقاشی از “پائولو بوردینو” و مهدی قدیانلو؛ هنرمندان ایتالیایی و ایرانی؛ در فضایی واقع در اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران، به نمایش گذاشته شد. در طرح “هنر شهری: فرصتی برای اتحاد”؛ پس از دو ماه؛  این آثار با دو اثر هنری دیگر جایگزین می شود؛ و این روند به مدت یک سال ادامه می یابد.

Condividere