هنر شهری فرصتی برای اتحاد ایران و ایتالیا

دیوار سفارت ایتالیا بار دیگر نقاشی شد

سفارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد؛ در یک طرح فرهنگی؛ با همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی؛ و ارایه آثار آن ها روی دیوار خارجی این سفارت­خانه، به زیباسازی شهر تهران؛ و پیوند هنر دو کشور کمک کند؛ دومین همکاری هنری این طرح را، هفتم آذر ماه 1398؛  با حضور جمعی از چهره­‌های فرهنگی و هنری رونمایی نمود. این طرح که حاصل همکاری کسرا رفیعی و مارکو اوگو    (Marco ugo)  است؛ به مدت ۲ ماه روی دیوار خارجی سفارت ایتالیا به نمایش گذاشته می شود. این دومین همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی در طرح “هنر شهری فرصتی برای اتحاد” است.

Condividere