وبینار روز ملی بزرگداشت حافظ

برگزاری وبینار حافظ: زیبایی شناسی و فلسفه

رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا، با مشارکت پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایتالیایی زبان  اخبار اجتماعی – فرهنگی ایران (Diruz) از ساعت 19 روز دوشنبه 12 اکتبر 2020 م. (21 مهرماه 1399)، وبینار “حافظ: زیبایی شناسی و فلسفه” را برگزار می نماید. این وبینار در جریان سلسله وبینارهای پایگاه اطلاع رسانی (Diruz) با عنوان “گفت و گوهایی در خصوص ایران”، به مناسبت روزملی بزرگداشت حافظ برگزار می گردد. “آنتونلو ساکتی” (Antonello Sacchetti) مدیر پایگاه اطلاع رسانی (Diruz) مجری؛ و محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا؛ و پروفسور “استفانو پلو” (Stefano Pellò) استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه “کافوسکاری” (Cà Foscari) شهر ونیز؛ سخنرانان این وبینار خواهند بود. برای مشاهده این وبینار اینجا کلیک نمایید.

Condividere