وبینار به مناسبت روز ملی خلیج فارس

وبینار خلیج همیشه فارس

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از ساعت 19 روز جمعه 10 اردیبهشت ماه 1400، هم زمان با روز ملی خلیج فارس، وبیناری با عنوان “خلیج همیشه فارس” را با حضور محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ پروفسور “نیکولا پِدِه” (Nicola Pedde) تحلیلگر “مؤسسه مطالعات جهانی” (Global studies Institute)؛ و دکتر “فیامِتا تِرلیتزی” (Fiammetta Terlizzi) مدیر سابق کتابخانه “آنجلیکا” (Angelica) شهر رم برگزار می نماید؛ که سخنرانان در جریان آن، به معرفی تاریخچه؛ ویژگی های جغرافیایی و مردم شناختی؛ و موقعیت راهبردی خلیج فارس پرداخته؛ و مستندات تاریخی در خصوص نام خلیج فارس، در نقشه ها و اسناد تاریخی را ارایه خواهند نمود.
برای مشاهده این وبینار اینجا کلیک نمایید.

 

Condividere