چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

نقش علوم انسانی و اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛ و دانشگاه های علامه طباطبایی تهران و Sapienza شهر رم، چهارمین دوره گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا، با عنوان “نقش علوم انسانی و اجتماعی در گفت و گوهای فرهنگی ایران و ایتالیا”، از ساعت 15 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 برگزار گردید.

در این وبینار که با پیام حمید بیات و Giuseppe Perrone  سفرای ایران و ایتالیا؛ و حسین سلیمی  رییس دانشگاه علامه طباطبایی؛ میزبان این دوره از گفت و گوها گشایش یافت؛ مریم حسینی؛ شجاع احمدوند؛ و سعید میرمحمد صادق اعضاء هیأت ایرانی؛ و Carlo Cereti؛ Michele Brunelli؛ و Michele Bernardini اعضاء هیأت ایتالیایی را تشکیل می دادند.

نخستین دور این گفت و گوها به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، سال 1395 به میزبانی بنیاد دایره المعارف ایتالیایی Treccani در شهر رم؛ دومین دور آن با عنوان “نقش هنر در گسترش تعامل و همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالیا” سال 1396 به میزبانی دانشگاه تهران؛ و سومین دور آن با عنوان “افراط گرایی دینی و راه کارهای برون رفت از آن” سال 1397 به میزبانی بنیاد دایره المعارف ایتالیایی Treccani در شهر رم برگزار گردیده بود.        

Condividere