موفقیت کارتونیست های ایرانی در جشنواره جهانی کارتون ایتالیا

 کارتونیست های ایرانی جوایز نخست چهل و دومین جشنواره جهانی کارتون در ایتالیا را دریافت نمودند

علیرضا پاکدل ازموفق ترین کارتونیست های ایرانی در عرصه بین المللی، جایزه ویژه چهل و دومین جشنواره جهانی کاریکاتور ایتالیا را از آن خود نمود؛ و هیبت احمدی، و مژده ملک آقایی نیز به ترتیب نشان طلای بخش بین الملل، و جایزه ویژه این رخداد را دریافت نمودند.

این جشنواره با موضوع ‘آب و هوا و تغیییرات اقلیمی’ با حضور 65 کارتونیست ایتالیایی؛ و 295 کارتونیست از 55 کشور دیگر برپا شد. کارتونیست هایی از چین، ترکیه، مصر، اوکراین، آرژانتین، آلمان و کوبا دیگر جوایز این جشنواره را به دست آوردند.

Condividere