انتشار برگردان فارسی کتاب کودک و نوجوان نویسنده و تصویرگر ایتالیایی

انتشار برگردان فارسی کتاب: سلام من ربات هستم

کتاب “سلام من ربات هستم. داستان واقعی یک دوست الکترونیکی” که “لوکا نوولی” نویسنده و تصویر گر آن است؛ توسط علی خاکبازان به زبان فارسی ترجمه گردیده؛ و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را در قالب 70 صفحه مصور به چاپ رسانده؛ و با شمارگان 7 هزار نسخه و قیمت 7500 تومان روانه بازار نشر نموده است.
“لوکا نوولی” نویسنده و تصویر گر ایتالیایی در 14 فصل این کتاب، تاریخچه پیدایش؛ انواع؛ توان؛ و کاربرد ربات ها را برای کودکان و نوجوانان 12 – 9 سال از زبان یک ربات عجیب، روایت کرده است.

Condividere