فراخوان کنگره سیستم‌های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده ها

ایران – تهران: دومین کنگره بین‌المللی سیستم‌های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده

از تاریخ سوم لغایت پنجم اردیبهشت ماه 1398 ایران برای دومین بار، میزبان کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده ها Top HPC خواهد بود. نخستین کنگره با همکاری کنسرسیوم بین المللی HPCC که 26 سال سابفه فعالیت دارد، و پشتیبانی 5 سازمان بین المللی؛ از جمله شورای ملی تحقیقات ایتالیا CNR سال 1396 برگزار گردید.
تحلیل کلان داده ها؛ محاسبات کوانتوامی و ابری؛ اینترنت اشیاء؛ سیستم های محاسباتی و کلان داده ها در سلامت و بهداشت و درمان؛ و… از محورهای هم اندیشی در این کنگره است؛ که کارگاه های تخصصی ای نیز در حاشیه آن برگزار خواهد شد. متخصصین عللاقه مند به شرکت در این کنگره می توانند، مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 10 بهمن ماه 1397 به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند. نتایح ارزیابی مقالات در تاریخ 20 اسفندماه 1397 اعلام خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی این کنگره به نشانی www.tophpc.com مراجعه فرمایید.

Condividere