جشنواره دیپلماسی ایتالیا

معرفی ایران در جشنواره دیپلماسی ایتالیا

با حمایت وزارت امورخارجه و همکاری های بین المللی و مجلس سنای ایتالیا ؛ دفتر پارلمان اروپا در ایتالیا؛ و…؛ یازدهمین دوره جشنواره “دیپلماسی” با مشارکت حدود 80 سفارتخانه و نمایندگی فرهنگی فعال در شهر رم؛ 30-19 اکتبر 2020 م.(28 مهر لغایت 9 آبان ماه 1399) به صورت مجازی برگزار گردید؛ و در جریان آن، رایزنی فرهنگی ایران با تأمین محتوا؛ و سفارت ایران در شهر رم با انجام هماهنگی ها؛ نسخه خلاصه شده ایتالیایی زبان مستند “برفراز ایران با باد بهاری” را به صورت مجازی، در این جشنواره به نمایش گذاشتند. مستند ” بر فراز ایران با باد بهاری” (Exploring Iran With the Spring Wind) ساخته فرزین رضاییان؛ محصول ج.ا.ایران در سال 1394؛  به مدت 38:48؛ با محتوای معرفی فرهنگ و جاذبه های گردشگری  ایران؛ با استفاده از تصویر؛ روایت؛  مصاحبه  و ترفندهای گرافیکی است. 

Condividere