افتتاح انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و برگزاری همایش ایران شناسی در شهر رم

افتتاح انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و برگزاری همایش “تنوع دینی در ایران پیشا نوین” در دانشگاه ساپینزا

آیین گشایش شعبه مدیترانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان، روز پنجشنبه هفتم آذرماه 1398، در دانشگاه “ساپینزا” (Sapienza) شهر رم برگزار گردید. هم زمان با آیین گشایش این انجمن، نشستی با عنوان “تنوع دینی در ایران پیشا نوین” نیز، در نخستین دور سلسله نشست های “گفتمان با ساپینزا؛ نگاهی فراتر از آن”، به میزبانی دانشگاه Sapienza شهر رم برگزار گردید.

Condividere