هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی ونیز

نمایندگان ایران در هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی ونیز

هفتاد و هفتمین دوسالانه سینمایی ونیز، در چهار بخش رقابتی، غیر رقابتی، افق ها و کالج سینما، 22-12 شهریورماه 1399 با مدیریت (Alberto Barbera) برگزار می گردد. (Cate Blanchett, Veronica Franz, Joana Hogg, Nicola Lagioia, Christina Petzold, Cristi Puiu, Ludivine  Sagnier) اعضاء هیأت داوران این دوره از دوسالانه سینمایی ونیز  هستند که با نمایش فیلم “رابطه” ساخته (Danielle Luchetti)  افتتاح خواهد شد.

در بخش اصلی رقابتی این جشنواره 19 فیلم،  از جمله “خورشید” ساخته مجید مجیدی حضور دارند؛ 22 فیلم نیز در سه بخش مختلف غیر رقابتی این جشنواره به نمایش گذاشته خواهند شد و در بخش افق ها؛ علاوه بر نمایش 12 فیلم کوتاه رقابتی؛ و 2 فیلم کوتاه غیر رقابتی؛ 19 فیلم از جمله “دشت خاموش” ساخته احمد بهرامی و “جنایت بی دقت” ساخته شهرام مکری به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت، 2 فیلم نیز در بخش کالج سینما به نمایش گذاشته می شود.

بنیاد دوسالانه های ونیز سال 1895م. تأسیس گردیده و دوسالانه های هنر، معماری، حرکات موزون، موسیقی، نمایش صحنه ای و سینما را برگزار می نماید. نخستین دوسالانه سینمایی ونیز در سال 1932 م. برگزار گردیده است. این دوسالانه پس از اسکار، در کنار جشنواره های سینمایی کن و برلین، از معتبرترین جشنواره های سینمایی جهان محسوب می گردد

Condividere