آغاز مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا

نمایشگاه عکس های قدیم (آنتونیو جانوتزی) و جدید (محمد خوشرو) مشهد مقدس در ماترا افتتاح شد

از ساعت 17 روز شنبه 13 مهرماه 1398 نمایشگاهی مشتمل بر 30 عکس جدید شهر مشهد از آثار محمد خوشرو؛ و 10 عکس قدیمی دوره قاجار این شهر از آقای “آنتونیو جانوتزی” از اهالی شهر “ماترا”، در Ipogeo di Piazza San Francesco شهر “ماترا” ایتالیا افتتاح شد. در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا؛ شهردار؛ و مشاور شهرداری “ماترا”؛ و مشاور وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا انجام یافت؛ اکبر قولی؛ رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، طی مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی “TRM” شهر “ماترا”؛ با اشاره به مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو کشور؛ و ارایه گزارش مختصری از روند شکل گیری و اجرای این طرح؛ عکاسان؛ و ارزش معنوی؛ معماری؛ و هنری محتوای عکس‌های نمایشگاه را تشریح؛ و ضمن سپاس از میزبان؛ نسبت به استمرار همکاری‌هایی که نمایشگاه حاضر آغازگر آن است؛ ابراز امیدواری نمود. این نمایشگاه که تا روز 27 مهرماه 1398 برپا خواهد بود؛ بخشی از مجموعه برنامه‌هایی است؛ که رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، هم زمان با انتخاب شهر “ماترا” به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا در سال 2019 م.؛ با عنوان “از مشهد تا ماترا”، در این شهر برگزار می نماید.  

Condividere