تازه های نشر

 انتشار برگردان ایتالیایی گزیده شعر معاصر ایران 

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، کتاب “گزیده شعر معاصر ایران” از منشورات حوزه هنری؛ با حمایت این حوزه؛ توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه؛ و با عنوان ایتالیایی (Selezione della poesia contemporanea dell’Iran)، توسط انتشارات “ایل چرکیو” (Il Cherchio) در قالب 132 صفحه به چاپ رسید؛ و با قیمت 20 یورو روانه بازار نشر ایتالیایی زبان گردید.

این کتاب مشتمل بر شرح حال مختصر؛ و برگردان ایتالیایی اشعار 88 شاعر معاصر ایران؛ نظیر نیما یوشیج؛ پروین اعتصامی؛ مهدی اخوان ثالت؛ سهراب سپهری و… است.

Condividere