رایزن فرهنگی ایران در وبینار معرفی دوره های تخصصی دانشگاه ساپینزا

معرفی دوره تخصصی”میراث فرهنگی شرق میانه و دور، و آفریقا” در دانشگاه ساپینزا

با دعوت رسمی رییس دانشگاه “ساپینزا” (Sapienza) شهر رم، محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، روز جمعه 19 دی ماه 1399، در وبیتار معرفی دوره های تخصصی سال تحصیلی 2022 – 2021 م. این دانشگاه شرکت نمود. علت دعوت از رایزن فرهنگی  برای ایراد سخن در این وبینار، معرفی دوره انگلیسی زبان “میراث فرهنگی شرق میانه و دور، و آفریقا” در میان این دوره ها بود؛ که محتوای بخش قابل توجهی از برنامه درسی آن، به حوزه ایران شناسی راجع است؛ و شماری از متقاضیان شرکت در آن نیز دانشجویان ایرانی هستند. رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا طی سخنان خود در این وبینار، با تقدیر از مساعی پروفسور “کارلو چِرِتی” در راه اندازی این دوره؛ با اشاره به ریشه های تاریخی مشترک دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا؛ فرهنگ محور بودن مناسبات همه جانبه دو کشور به پشتوانه آن؛ و در جریان بودن همکاری های فرهنگی؛ از جمله همکاری های دانشگاهی؛ به ویژه با دانشگاه “ساپینزا” شهر رم بر مبنای سند برنامه اجرایی همکاری های فرهنگی دو کشور؛ کاوش؛ مرمت؛ و تحقیقات باستان شناسی را یکی از پویا ترین زمینه های این همکاری ها معرفی؛ و با تأکید بر نقش مؤثر دوره تخصصی “میراث فرهنگی شرق میانه و دور، و آفریقا” در ارتقاء آموزشی – تحقیقاتی این حوزه؛ با اشاره به واپسین نمونه چنین همکاری هایی که مشارکت در برگزاری نمایشگاه “بر فراز ستون های ماد، میراث باستان شناسی کرمانشاه” به میزبانی موزه دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه “ساپینزا” شهر رم در آذرماه 1399 بود؛ در خصوص همکاری های آتی اعلام آمادگی نمود

Condividere