نماینده سینمای ایران در جشنواره فیلم چفالو ایتالیا

فیلم صداقت کودکانه در جشنواره چفالو ایتالیا

فیلم کوتاه “صداقت کودکانه”؛ ساخته مهدی توحیدی به مرحله نیمه نهایی جشنواره “چفالو” ایتالیا در سال ۲۰۱۹ م. راه یافت. نمایش داخلی و بین المللی این فیلم کوتاه، پیش از این، با موفقیت همراه بوده است.

Condividere