درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

جایزه نخست جشنواره چفالو به فیلم کوتاه شش خانه از ایران اختصاص یافت

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه Cefalù ایتالیا، با انتخاب فیلم کوتاه “شش خانه”؛ ساخته عباد عبدی پور؛ به عنوان فیلم برتر، به کار خود پایان داد.

هیأت داوران این جشنواره، از میان 2466 فیلم کوتاه ارسالی، 48 فیلم کوتاه از 22 کشور را برای نمایش برگزید؛ که 7 اثر از میان آن ها، ایرانی بود. از میان 20 اثر  نهایی بخش رقابتی این جشنواره، علاوه بر اعطا جایزه نخست به نماینده ایران؛ جایزه سوم نیز به فیلم “صداقت کودکانه”؛ ساخته مهدی توحیدی اهدا گردید.

Condividere