هشت و نیم کلیپ نمایشی

انتشار کلیپ نمایشی نت های فقدان

دانیال خیری خواه(بازیگر) و علی شمس(کارگردان) از ایران وNicola Pianzola  ( بازیگر) وAnna Dora Dorno (کارگردان) از ایتالیا، در قالب همکاری از راه دور، با حمایت سفارت ایتالیا در تهران، و شرکت نمایش ایتالیایی Instabili Vaganti   طرحی با عنوان “هشت و نیم کلیپ نمایشی: چگونه بیماری همه گیر شده زندگی ما را دگرگون ساخت” را دست انجام دارند؛ که چهارشنبه ۱۵ مردادماه 1399، از نخستین خروجی آن با عنوان “فراتر از مرزها” رونمایی شد؛ و  در ادامه، دومین خروجی آن، با عنوان “شیفت شب” ساخته شد؛ که به دست ‌اندرکاران درمان  در ایتالیا و ایران تقدیم شده بود.

روز  چهارشنبه 30 سپتامبر 2020 م.(۹ مهرماه 1399)  آیین رونمایی و انتشار سومین خروجی این طرح، در محل اقامتگاه سفیر ایتالیا در تهران برگزار شد. قسمت سوم این مجموعه با عنوان “نت های فقدان”؛ تنهایی و انزوای ناشی از فاصله گذاری  اجتماعی در جهان پساکرونا را؛ با الهام از موسیقی Riccardo Nanni؛ موسیقیدان معاصر ایتالیایی دست مایه قرار داده است. چهارمین قسمت از این مجموعه، در تاریخ ۲۱ اکتبر 2020 م. (۳۰ مهرماه 1399) انتشار خواهد یافت.

Condividere