نشست دانشگاهی معماری معاصر ایران

نشست تخصصی گرایشات معماری معاصر ایران در دانشگاه ساپینزا شهر رم

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا؛  نظام معماری؛  و دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم، ازساعت 18.45 – 14.30 روز پنجشنبه 28 مارچ 2019 م. نشست تخصصی “گرایشات معماری معاصر ایران” در محل  Aula Magna دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم به نشانی Via Gramsci, 53 برگزار خواهد شد.

در این نشست، پس از خوشامدگویی  Luca Ribichini رییس کمیسیون فرهنگی خانه معماری و نایب رییس دانشکده معماری دانشگاه ساپینزا شهر رم؛ عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران؛ Domizia Mandolesi هماهنگ کننده دوره کارشناسی ارشد معماری دانشگاه ساپینزا؛ و Roberto Cherubini  رابط بین الملل دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا؛  معمار Alessandra De Cesaris؛ و کامران افشار نادری(مؤسس مجله تخصصی  معمار)  در خصوص گرایشات معماری معاصر ایران به ایراد سخن خواهند پراخت؛ و از ساعت 18  با حضور Laura Valeria Ferretti  و Guendalino Salimei از معماران دپارتمان معماری و طرح دانشگاه ساپینزا، هم اندیشی و نتیجه گیری پایانی انجام خواهد یافت.

 

Condividere