نوروز 1399

نوروز خجسته باد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، فرارسیدن نوروز باستانی را به تمامی فارسی زبانان؛ و ایرانیان؛ به ویژه هم میهنان گرامی مقیم ایتالیا شادباش می گوید.

 یاد درگذشتگان حوادث سال گذشته؛ و بیماری همه گیر شده ماه های اخیر را گرامی داشته؛ و در آستانه سال نو؛ با سپاس؛  به پزشکان و پرستاران؛ و دیگر خدمتگزاران راستین ایران و ایرانیان در این روزهای دشواری درود می فرستیم.

عیدانه هرساله رایزنی فرهنگی به ایرانیان مقیم ایتالیا؛ جشن و آیین شادمانی ای بود؛ که با همه گیری بیماری؛  برای حفظ سلامت خودتان؛ امسال از برگزاری آن معذور هستیم.

در دوری ناگزیر از همه گیری بیماری؛ ما در رایزنی فرهنگی؛ روی کانال تلگرام به آدرس https://t.me/irancultura و پایگاه اینترنتی irancultura.it نزدیک شما هستیم؛ و با آرزوهای سلامتی و بهروزی؛ سال خوبی را برای تان آرزومندیم.

با امید به  گذر از این دشواری با همدلی و همیاری؛ نخستین قرار ملاقاتمان؛ نخستین رخداد فرهنگی رایزنی در سال آتی خواهد بود؛ که اخبار آن را می توانید؛ روی کانال تلگرام و پایگاه اینترنتی رایزنی پیگیری نمایید؛ تا آن روز خجسته؛ هر روزتان نوروز؛ و نوروزتان پیروز.

Condividere