کنسرت موسیقی سنتی ایرانی در شهر رم

کنسرت استاد حسین علیزاده در شهر رم

از ساعت 18 روز یکشنبه 27 ژانویه 2019 م.(7 بهمن ماه 1397) کنسرت موسیقی سنتی ایرانی با هنرمندی استاد حسین علیزاده(تار و سه تار)؛ علی بوستان(شورانگیز)؛ صبا علیزاده(کمانچه)؛ و بهنام سامانی(تنبک) در محل تأتر “گرکو” (Greco) شهر رم اجراء خواهد شد.

این کنسرت با همکاری انجمن فرهنگی ایتالیایی ایرانی الفبا شهر رم؛ انجمن بین المللی مطالعات مدیترانه و شرق؛ و خانه هنر ایرانیان برگزار می گردد.

 

Condividere